МОН (9183)

Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл

2016.03 - 2019.12

Хөвсгөл нуур

Монгол улсын цэвэр усны нөөцийн 70%, дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 1%-ийг агуулдаг. Нийт эзлэхүүн 380.7 куб.км. Хөвсгөл нуур нь 136 км урт, 20-40 км өргөн, 260 орчим метр гүн. Дэлхий дээрх хамгийн эртний 17 нуурын нэг бөгөөд ойролцоогоор 2-5 сая жилийн настай цэнгэг уст нуур юм.