Мэдээ мэдээлэл

Ноосоор бүтээгдэхүүн хийх сургалт зохион байгуулав.

2018/10/11

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг сайжруулах, малчдын амьжиргааг дэмжих хүрээнд Ноос боловсруулж, гар урлал, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн хийх сургалтыг нийт 30 хүнд зохион байгууллаа. Сургалтын үр дүнд уламжлалт болон орчин үеийн арга, технологийг хослуулан ноосоо боловсруулах, төрөл бүрийн бэлэг дурсгал, малгай, ороолт, бээлий, оймс гэх зэрэг  бүтээгдэхүүнийг  хийж сурснаар цаашид энэ чиглэлээр өрхийн бичил бизнес эрхлэх, орон нутгийн гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэж байна.