Мэдээ мэдээлэл

Төслийн нээлттэй өдөрлөг

2018/10/11

2017 оны 7 дугаар сарын 6-7, Хатгал тосгон

Төслийн зорилт, үр дүнгийн хүрээнд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, төслөөс боловсруулсан баримт бичгүүдийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, цаашид хийх ажлын хүрээнд холбогдох судалгааг авах зорилгоор төслийн “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг “Цаатны баяр” арга хэмжээний үеэр Хатгал тосгонд зохион байгуулна.